Архивная одежда модных домов: хранить в музее или нет

arkhivnaya_odezhda_modnykh_domov_khorosho_ili_plokho